Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

BOGORODICA

Baner

SPLIT - KOTARI

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD SPLIT

GRADSKI KOTAR GRIPE

URBROJ: 2181/01-14-01-19/10/51

Z A P I S N I K

SA SJEDNICE VIJEĆA G.K.GRIPE ODRŽANE 15.7.2010.g

Prisutni vijećnici:

Marin Giljanović, Nenad Čatipović, Marija Budimir-Bekan, Gordana Vrdoljak, Igor Maretić.

1. Usvajanje dnevnog reda

Dnevni red je jednoglasno usvojen.

2. Usvajanje zapisnika sa prošle sjednice Vijeća

Zapisnik je jednoglasno usvojen.

3. Izvješće o odlukama s prethodnog sastanka

3.1. Utvrđene su lokacije za izgradnju ugibališta za kontejnere na području kotara; Osječka 32-38, Osječka 1 te Kranjčevićeva 5. Traži se pismena suglasnost nadležnih službi.

3.2. Komunalno redarstvo je obaviješteno o lokacijama gdje se nalaze olupine. U odgovoru smo informirani da se za uklanjanje čeka odabir koncesionara.

3.3. Vukovarska 52-54- uređenje jzp po odluci Vijeća- odluka je realizirana.

3.4. Matice hrvatske 20-24- uređenje jzp po odluci Vijeća- odluka je realizirana.

3.5. K.Zvonimira 97-101-uređenje jzp po odluci Vijeća- ponuda „Parkova i nasada“ je prihvaćena, realizacija je u tijeku.

4. Plan i program rada Kotara za 2010.godinu

4.1. U godišnjem planu rada za 2010., od prethodnog saziva vijeća iskazana je potreba za izgradnjom pristupnog puta za ulicu Vojka Krstulovića, ex Barakovićeva.

Gradski kotar je od nadležnih službi zatražio informaciju o tome u kojoj fazi se nalazi ovaj, već 12 godina glavni prioritet te nije dobio službeni odgovor.

Putem novina, točnije Slobodne Dalmacije, informirani smo o tome da su stanari ulice Vojka Krstulovića iznijeli problem pred novinarima koji su kontaktirali pročelnika Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i redarstvo i od njega dobili sliedeći odgovor:U pisanom odgovoru Zaninović podsjeća da su sami stanari bili nezadovoljni prvobitnim rješenjem navedenog problema iz 2000. godine, pa su se žalili nadležnom ministarstvu koje je iste godine poništilo lokacijsku dozvolu.Zaninović napominje kako će Grad Split, uvažavajući sugestije stanara, izraditi novi idejni projekt i ponovno podnijeti zahtjev za lokacijsku dozvolu te izraditi ostalu potrebnu dokumentaciju. - Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i redarstvo će dati prijedlog da navedena prometnica uđe u Program izgradnje za 2011. godinu - stoji u odgovoru pročelnika Pave Zaninovića.”

4.2. Kip Bogorodice – izrada postamenta za kip kod p.c. Koteks se odgađa do daljnjeg te se izuzima iz plana rada za 2010.g

4.3. Asfaltiranje nogostupa u Uskočkoj 1 i 3- nije prioritet te se izuzima iz plana rada za 2010.

4.4. Rekonstrukcija javnozelene površine u Osječkoj 9- Gradski kotar planira ovaj   posao odraditi iz decentraliziranih sredstava Kotara i to u više faza.

Ostale stavke Plana se prihvaćaju.

5. Zahtjevi građana-komunalna problematika

5.1. Zamolba za rješavanje parking mjesta za invalida-xxxxx xxxxxx; zamolba se upućuje nadležnoj službi.

5.2. Zamolba za postavljanje klupe u Dubrovačkoj 19- xxxxx xxxxxx; zamolba se ne prihvaća jer nema suglasnosti stanara za postavljanje klupe.

6. Zahtjevi za novčanu pomoć i donacije

6.1. xxxxx xxxxxx, Mitnička 9- odobrava se jednokratna novčana pomoć u iznosu 1.500 kuna.

6.2. xxxxx xxxxxx, Palmotićeva 7-stranka je korisnica stalne pomoći Centra za socijalnu skrb te prima pomoć za subvenciju troškova stanovanja od Grada. Obzirom da nema nikakvih prihoda kojima bi podmirila svoj dio troškova održavanja stambene zgrade, Kotar se obvezuje iznaći informacije o iznosu i broju računa, kako bi na sljedećoj sjednici mogao rješiti o zamolbi.

6.3. Taekwondo klub “Marjan”-odobrava se novčana pomoć te se potpisuje Ugovor o donaciji u iznosu 5.000 kuna.

6.4. Sportsko amatersko društvo za zaštitu i uzgoj ptica “Marjan”- novčana pomoć za organizaciju ornitološke izložbe nije odobrena zbog nedostatnosti sredstava za ovu namjenu.

7. Ostalo

7.1. Donesena je odluka o kupnji jednog prijenosnog računala za potrebe Kotara.

7.2. Prihvaća se prijedlog gosp.Čatipovića da se javna površina u ulici Poljička cesta br 1, te na križanju ulica Barakovićeva i Dubrovačka, oplemeni sadnjom nekoliko stabala. U tom smislu se traži ponuda poduzeća “Parkovi i nasadi”.

Baner

GRAD SPLIT

Baner