Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

BOGORODICA

Baner

SPLIT - KOTARI

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD SPLIT

GRADSKI KOTAR GRIPE

URBROJ: 2181/01-14-01-19/10/

Z A P I S N I K

SA SJEDNICE VIJEĆA G.K.GRIPE ODRŽANE 2.6.2010.g

Prisutni vijećnici:

Marin Giljanović, Nenad Čatipović, Marija Budimir-Bekan, Gordana Vrdoljak, Zoran Fistonić, Anto Tonko Gavrančić

  1. Prihvaćanje dnevnog reda

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen

  1. Plan i Program rada Kotara za 2010.godinu

Utvrđeno je da Program rada Kotara sadrži dio aktivnosti koje su naslijeđene iz prošlog saziva Vijeća, aktivnosti vezane za zahtjeve građana te informacije sa terena.

Zaključeno je da se na idućem sastanku Vijeća, nakon prikupljanja podataka sa terena izrade smjernice rada Kotara.

  1. Zahtjevi građana-komunalna problematika

3.1. Vukovarska 52-zahtjev za saniranje javnozelene površine

Prihvaća se ponuda br 1006/09-2 poduzeća „Parkovi i nasadi“ za dopunu živice u Vukovarskoj ulici.

3.2. Matice hrvatske 20-24- zahtjev za održavanje javnozelene površine.

Prihvaćen je zahtjev stanara da se navedena površina uredi na način da se pokosi trava te obrežu grane koje ometaju prolaz. U tom smislu upućuje se zahtjev poduzeću „Parkovi i nasadi“ da izvrši spomenute radove te dostavi račun Gradskom Kotaru.

3.3. Kralja Zvonimira 97-101- zahtjev za održavanje javnozelene površine.

Prihvaćen je zahtjev stanara da se javnozelena površina koja je 2009.godine sanirana iz sredstava Gradskog kotara uredi na način da se pokosi trava i oblikuje grmlje pod uvjetom da iznos utrošen za te radove ne prelazi 600 kuna.

3.4. Ugibališta za kontejnere za kućni otpad

Iznesen je problem samoinicijativnog premiještanja kontejnera od strane građana zbog nedostatka kvalitetnog rješenja lokacije. Temeljem primjedbi građana konstatirano je da na lokacijama Osječka 1, Kranjčevićeva 5 te Osječka 32-38 postoji problem gdje zbog premiještanja kontejnera dolazi do ugrožavanja sudionika u prometu obzirom da kontejneri nerijetko dospiju na sam kolnik. Vijećnike Kotara Gripe zanima da li je „Čistoća“d.o.o.dužna osigurati kvalitetni smještaj kontejnera i njihovo neometano pražnjenje ili je jedini način rješavanja lokacije izgradnja lokacije iz sredstava Kotara. Traži se informacija od gradskih službi za komunalne poslove.

Upućuje se dopis gdje se Kotar Gripe odriče odgovornosti za eventualno ometanje prometa, poduzeću Čistoća d.o.o. te na znanje Policijskoj upravi.

  1. Zahtjevi za novčanu pomoć i donacije

4.1. Zahtjev za novčanu pomoć- xxxxx xxxxx,

Zahtjev se odbija te se stranka upućuje na Upravni odjel za socijalnu skrb ukoliko se iznimno nađe u izuzetno teškoj zdravstvenoj situaciji ili zbog neke druge izvanredne okolnosti zbog kojih se našla u izuzetno teškoj životnoj situaciji (čl. 20. Pravilnika o socijalnoj skrbi Grada Splita).

4.2. Zahtjev za novčanu pomoć- xxxxxx xxxxxxx

Odobrena je jednokratna novčana pomoć u iznosu 2.000 kuna. Navedeni iznos će biti uplaćen na žiro-račun podnositeljice.

4.3. Donacije- zahtjev za donaciju Sportsko amatersko društvo za zaštitu i uzgoj ptica „Marjan“

Rješavanje zahtjeva se odgađa za idući sastanak obzirom da se spomenuta izložba planira za 5 mjeseci.

4.4. Donacije- Skautski centar Split

Za program logorovanja za djecu iz obitelji slabijeg imovnog stanja sa područja Kotara Gripe odobrava donacija u iznosu od 5.000 kuna.

Temeljem ove odluke, predsjednik G.K. Gripe potpisuje Ugovor o donaciji te se spomenuti iznos uplaćuje na žiro-račun Skautskog centra Split.

  1. Ostalo

5.1. Prihvaća se prijedlog za nabavku reprezentacije, sokova i kave za sastanke i rad Vijeća kontinuirano do eventualne izmjene odluke.

5.2. Vijeće se obavještava o održavanju webstranice i promjene hosting servera te da su za navedene radnje predviđena sredstva u proračunu u iznosu od 3500 kuna.

Račun za navedeno biti će dostavljen nakon postavljanja stranice na novi server.

5.3. Ponovno se upućuje dopis poduzeću Promet d.o.o. za izmjenu rasporeda prometa u ulici Kralja Zvonimira, obzirom da prometne linije ne udovoljavaju potrebama građana.

5.4. Upućuje se dopis Komunalnom redarstvu te se traži uklanjanje olupina automobila sa javnih površina.

5.5. Poziva se policajac u zajednici da prisustvuje idućem sastanku Vijeća.

GRADSKI KOTAR GRIPE

PREDSJEDNIK

Marin Giljanović

Baner

GRAD SPLIT

Baner