Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

BOGORODICA

Baner

SPLIT - KOTARI

*****

Ponovo smo zatražili od gradskih službi odgovore u svezi ovog problema koji nikako da se riješi već godinama

ZA SADA SMO ZAPRIMILI 1 ODGOVOR


_____________________________________________________________________________________________________

Idejni projekt i lokacijska dozvola za pristupnu rampu u Krstulovićevoj ?


Službeni "Glasnik" Grada Splita broj 34. od 24.prosinca 2010 . na stranici 25
"OPIS POSLOVA PO OBJEKTIMA PLANIRANIM U 2011.GODINI"
1.3.10 PRISTUPNI PUT ULICI V.KRSTULOVIĆA SA UREĐENJEM TERENA

"Kolni pristup izgrađenim stambenim objektima dijela Gripa sa ulice Vicka Krstulovića.Izgradnjom rampe omogućit će se pristup vozila do centralnog višestambenog objekta na brežuljku i omogućiti kružni tok vozila oko njega,sa mogućnošću parkiranja na platou ispred objekta.Pristup će biti omogućen putem kolne rampe u duljini cca 50 m,horizontalne denivelacije cca 4,50m. u poprečnoj širini profila 2x2,50m,odnosno ukupne širine 5,0 m.Radi sigurnosti prometovanja rampa će se ograditi bet.zidovima.Uz rampu je predviđeno i stubište kojim će se omogućiti nesmetana pjašačka komunikacija i povezivanje stambenih jedinica dijela područja Gripa.

U 2011 godini izrada idejnog projekta i ishođenje lokacijska dozvole."

-Imamo osjecaj da je neko pomiša  pojmove oko ove "rampe"

1.Nije ovo uliva Vicka Krtsulovića nego Vojka Krstulovića

2.Razvidno je da se  promišlja o izgradnji rampe iz Krstulovićeve ulice....a već je ranije ukinuta lokacijska dozvola za rampu koja bi se nalazila između stambenih zgrada i koja bi prolazila tik do prozora spavaćih soba susjednih zgrada.

________________________________________________________________________________________________________

 

Službeni "Glasnik" Grada Splita broj 34. od 24.prosinca 2010 . na stranici 25

Imamo osjecaj da je neko pomiša malo pojmove oko ove "rampe"

1.Nije ovo uliva Vicka Krtsulovića nego Vojka Krstulovića

2.po svemu sudeći ponovo se razmišlja o izgradnji rampe iz Krstulovićeve ulice....a već je ranije ukinuta lokacijska dozvola za rampu koja bi se nalazila između stambenih zgrada i koja bi prolazila tik do prozora spavaćih soba susjednih zgrada.

 

 

 


 

 

Pristupni put u Ulicu Vojka Krstulovića

 

Još jedan diplomatski odgovor

 

 

 


10.07.2010.

ipak stigao odgovor iz banovine

KONAČNO Krstulovićevoj ulici novi projekt

 

Stanari Ulice Vojka Krstulovića žale se na makadamski put pun rupa i lokava  
Jadran Babić / CROPIXNakon što smo objavili tekst kako 70-ak obitelji u Ulici Vojka Krstulovića na Gripama već 14 godina čeka asfaltiranje nauvjetnog pristupnog puta na kojem oštećuju svoje automobile, iz Banovine je konačno stigao odgovor u kojem poručuju da je pročelnik za komunalu Pave Zaninović, koji je obišao teren, bio spriječen ranije odgovoriti.

U pisanom odgovoru Zaninović podsjeća da su sami stanari bili nezadovoljni prvobitnim rješenjem navedenog problema iz 2000. godine, pa su se žalili nadležnom ministarstvu koje je iste godine poništilo lokacijsku dozvolu.

Zaninović napominje kako će Grad Split, uvažavajući sugestije stanara,  izraditi novi idejni projekt i ponovno podnijeti zahtjev za lokacijsku dozvolu te izraditi ostalu potrebnu dokumentaciju.

- Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i redarstvo će dati prijedlog da navedena prometnica uđe u Program izgradnje za 2011. godinu - stoji u odgovoru pročelnika Pave Zaninovića.

S. VIDULIĆ

 


 

 

 

 

Nakon godinu dana riješavanja- problem Krstulovićeva "nestao"iz proračuna Grada Splita za 2010.godinu

Iz nama još nepoznatih razloga sredstva koja su bila predviđena u proračunu Grada Splita za riješavanje ovog problema nisu uvrštena u gradski proračun za 2010. godinu.

Kako je vidljivo (u tablici niše na ovoj stranici) Grad Split je bio napokon uvrstio ovaj naš problem u proračun Grada a samim tim i iskazao namjeru za riješavanje problema starog više od 14 godina( a sve nakon uzastopnih inicijativa Gradskog kortara Gripe ). U više navrata tražili smo od gradskih slušbi da nas informiraju u kojoj se fazi nalazi ovaj projekt ali takvih informacija još nema.

Posebno nas zanima razlog neuvrštavanja ovog projekta u proračun Grada i kako izgleda vraćanje istog na početak,te smo opetovano zatražili od gradskih službi odgovor na ovo pitanje.

 


U tablici je razvidno da su predviđena sredstva smanjena/neutrošena u 2009.godini .

Na žalost nemožemo priložiti tablicu sa novim stanjem sredstava u proračunu Grada za ovu godinu jer ovaj projekt nije uvršten u isti .Ovaj podatak možete provjeriti na

(klikni na sliku)


Iz svega gore navedenog može se ustvrditi da je ovaj "Gordijski čvor" ponovno svezan i da se ne vidi brzo raspetljavanje istog.

Zašto "Gordijski čvor"?

Više je razloga za to:

1.Projekt napravljen te poništen radi žalbe stanara Krstulovićeve ulice.Tim projektom bio je predviđen ulaz u ovo područje s južne strane,a izlaz sa sjeverne preko sad "privremene" rampe.Lokacijsku dozvolu ovog projekta poništilo Ministarstvo zaštite okoliša.

2.Dio terena koji je sastavni dio ovog projekta nalazi se u postupku denacionalizacije te se samim time onemogućava (prije riješavanja istog) povezivanje stambene zgrade Krstulovićeva 41 na projekt kako ne prometnicom tako ne ni nogostupom jer zemljište u postupku denacionalizacije u potpunosti presjeca prilaz toj zgradi.


crvenom bojom označene čestice zemljišta koje su u postupku denacionalizacije ;zeleno je linija mogućeg prilaznog puta - razvidno je da se nema fizičkog kontakta prometnice i zgrade br.41


Dostavljeno Kotaru od strane osobe koja je zatražila denacionalizaciju svoje imovine.

3.Sjevernu stranu ,to jest teren na kojoj se nalazi "privremena rampa" svojataju vlasnici stanova stambenih zgrada u Osječkoj ulici ,te se ne slažu sa riješavanjem ovog prilaza preko sadašnje rampe kao konačnog riješenja.Samim time onemogućava se i pokušaj Kotara da barem privremeno stanje napravi koliko toliko podnošljivijim .


stanje katastra sa brojevima čestica zemljišta

Uvid u stanje čestica Sadkoje su kako je razvidno imovina Grada splita/javna imovina)4.Uvidom u GUP Grada Splita vidljivo je da je na ovom terenu predviđena javna garaža,te samim time postoji vjerojatnost da je i to jedna od zapreka u riješavanju ovog problema. 

Iz svega navedenog razvidno je da vijeće  Gradski kotar Gripe nije  u mogućnosti riješiti ovaj problem naših građana .

Naime mi kao volonteri ne možemo ništa više do uporno tražiti od gradskih službi poduzimanje koraka u riješavanju ovog nezavidnog stanja naših građana.

Prijedlog ovog vijeća kao i predhodnog je :postojeće  stanje koliko toliko popraviti te privremenim riješenjem pomoći našim građanima da ne hodaju do svojih domova neuređenim makadamskin putem u centru Splita.

"Sjevernu i južnu stranu rampe hortikulturno urediti te tako sprijećiti odron zemlje s iste . Rampu omeđiti cestovnim ivičnjakom te teko dobiti osnovu prilaznog puta .R ampu asfaltirati jednim slojem asfalta , te isti produžiti kao nogostup do ulaza u zgrade . Ujedno bi trebalo slojem asfalta prekriti sjeverno podnožje rampe gdje bi se tako dobilo 10-ak parkirnih mijesta za potrebe stanara u Osječkoj ulici .

Ali i za ovakvo riješenje potreban je angažman gradskih službi koje bi trebale ishodovati dozvole za navedene radove .


Problem pristupa u Ulicu Vojka Krstulovića nastao je još 1997 . godine , probijanjem tunela u Dubrovačkoj ulici čime je onemogućen pristup stambenim objektima Vojka Krstulovića 21 , 23 , 25 , 27 , 27 , 31 , 41 te objektima

u Dubrovačkoj ulici 5 , 7 , 9 .

 

 

 

Od tada građani koriste privremeni pristup koji se nalazi sa sjeverne strane , sa ulazom iz Osječke ulice . Ovaj privremeni pristupni put zapravo je zemljana / makadam rampa koja je za kišnih dana nepremostiva prepreka stanarima navedenih zgrada . Ovo privremeno riješenje ne zadovoljava osnovne standarde komunikacije u gusto naseljenom dijelu Grada Splita ,

 

 

 

 

te nije potrebno ni nepominjati da je nemoguć pristup vozilima vatrogasaca i

hitne medicinske pomoći .

Predhodna Vijeća Gradskog kotara Gripe su u više navrata u protehlih 10

godina tražila od Gradskog Poglavarstva riješavanje ovog životnog problema

naših građana , ali do sada nije bilo pomaka .

 

Vijeće Gradskog kotara Gripe ponovno je zatražilo hitno riješavanje ovog problema od strane Grada Splita te je dalo svoj prijedlog :

 

 

Prilaz navedenim zgradama potrebno je zadržati sa sjeverne strane , to jest zadržati sadašnju privremenu rampu . Sjevernu i južnu stranu rampe

hortikulturno urediti te tako sprijećiti odron zemlje s iste . Rampu omeđiti cestovnim ivičnjakom te teko dobiti osnovu prilaznog pute . Samu rampu nije potrebno nasipati dodatnim tamponiranjem jer je podloga tupina , koja je u ovih 10 godina dovoljno utvrđena . Samu rampu asfaltirati jednim slojem asfalta , te isti produžiti do ulaza u zgrade . Ujedno bi trebalo slojem asfalta prekriti sjeverno podnožje rampe gdje bi se tako dobilo 10-ak parkirnih mijesta za potrebe stanara u Osječkoj ulici .

 


 

2009

Zahvaljujuci upornim traženjima Vijeća Kotara riješavanje ovog problema prilaza Krstulovićevoj ulici ušlo je u Proračun Grada Splita kao poseban projekt te će se isti riješiti u narednom periodu.

Slijedi izrada projektne dokumentacije te građevinski zahvati u prostoru.

 

 

 

 

Dodajte svoj komentar

SmileCoolCrying or Very SadEmbarrassedA Smoker/Foot in mouthSadUser is an angel (at heart, at least)A Kiss/Lips Are SealedLaughingBiting one's tongue/Put Your Money Where Your Mouth IsBeen Smacked In The Mouth/Wears A Brace/My lips are sealeSurprisedSticking Out TongueConfusedWinkYelling
Vaše ime:
Vaš e-mail:
Komentar:
  Verifikacijska riječ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:
Baner

GRAD SPLIT

Baner