Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

BOGORODICA

Baner

SPLIT - KOTARI

R E P U B L I K A   H R V A T S K A

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD SPLIT

GRADSKI KOTAR GRIPE

URBROJ:2181/01-14-01-19/14/115

Z A P I S N I K

sa četvrte sjednice Vijeća GK Gripe održane 30.listopada 2014. Godine

Početak sjednice u 18.00 sati. Prisutni članovi Vijeća:
Ante Cvitković, Ivana Kerum, Anto Gavrančić, Zlatko Čondić, Gordana Vrdoljak, Marin Giljanović, Joško Špeh

Predsjednik Vijeća predložio je Dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda

2. Usvajanje Zapisnika sa prošle sjednice Vijeća

3. Razmatranje ponuda za manje komunalne zahvate

4. Ostalo

1. Dnevni red je usvojen jednoglasno

2. Zapisnik je usvojen jednoglasno

3. Razmatranje ponuda za manje komunalne zahvate

3.1. Prikupljene su dvije ponude za uređenje pristupne staze pored igrališta u Osječkoj 10/12 i to:

- Poduzeće Građenje Split d.o.o.

- Kamenjak ceste j.d.o.o.

Vijeće je donijelo odluku da se prihvaća povoljnija ponuda.

3.2. Prikupljene su dvije ponude za postavljanje betonskih ploča i uređenje površine uz igralište u Osječkoj 10/12 i to:

- Poduzeće Građenje Split d.o.o. i

- Kamenjak ceste j.d.o.o.

Vijeće je donijelo odluku da se prihvaća povoljnija ponuda. Ponude će zajedno sa Odlukama i Zapisnikom sa sjednice Vijeća biti dostavljene Službi za mjesnu samoupravu.

4. Ostalo

4.1. Zaprimljena je zamolba Jurja Zečića iz Splita, Vojka Krstulovića 45 kojom traži da mu se zbog 100%-tne invalidnosti osigura parkirno mjesto u blizini stambene zgrade. Vijeće podržava zamolbu a o načinu označavanja parkirnog mjesta (obzirom da se zgrada nalazi na privremenom pristupnom putu koji nije asfaltiran ni definiran) će odlučiti prometna struka. Zamolba će se uputiti nadležnim službama Grada.

4.2. Zaprimljena je zamolba Marijana Juričića iz Splita, Palmotićeva 9 kojom traži da se sanira ispucali asfalt od Palmotićeve 7 do križanja sa Omiškom ulicom te da se postave stupići.

Vijeće je suglasno da se od nadležnih službi zatraži sanacija javnoprometne površine. Po pitanju postavljanja stupića Vijeće ne podržava zamolbu obzirom da je ranije, prilikom postavljanja stupića u istoj ulici već bilo negativnih reakcija stanara.

Završetak sjednice u 19.00 sati.

Predsjednik G.K.Gripe

Ante Cvitković mag.geogr.

Baner

GRAD SPLIT

Baner