Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

BOGORODICA

Baner

SPLIT - KOTARI

R E P U B L I K A   H R V A T S K A

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD SPLIT

GRADSKI KOTAR GRIPE

URBROJ:2181/01-14-01-19/14/108

Z A P I S N I K

sa treće sjednice Vijeća GK Gripe održane 20.listopada 2014. godine

Početak sjednice u 17.00 sati. Prisutni članovi Vijeća:
Ante Cvitković, Ivana Kerum, Anto Gavrančić, Zlatko Čondić, Gordana Vrdoljak, Marin Giljanović

Predsjednik Vijeća predložio je Dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda

2. Usvajanje Zapisnika sa prošle sjednice Vijeća

3. Donošenje Programa rada za 2015.godinu

4. Donošenje Plana rashoda za 2015.godinu

5. Ostalo

1. Dnevni red je usvojen jednoglasno

2. Zapisnik je usvojen jednoglasno

3. Program rada Gradskog kotara Gripe je usvojen sa nadopunom da se u Radničkoj ulici asfaltira kolnik i nogostup.

4. Plan rashoda je donesen jednoglasno.

5. Ostalo

Završetak sjednice u 18.00 sati.

Predsjednik G.K.Gripe

Ante Cvitković mag.geogr.

 

Baner

GRAD SPLIT

Baner