Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

BOGORODICA

Baner

SPLIT - KOTARI

 

Dan kotara: Nema, jer je Split mali grad da bi svaki kvart imao svoj dan. Mi se držimo 7. svibnja i Sv. Duje kada je ujedno i Dan grada Splita.


Ostali značajni datumi: 15. kolovoza - Velika Gospa. Veliki dio terena kotara pripada župi Pojišan i crkvi Gospe od Pojišana koja je Marijansko svetište, pa samim time taj datum je jedan od značajnijih datuma za stanovnike Gripa.


Razvoj kotara u par rečenica: Kotar Gripe je razvijeno urbano naselje koje se značajnije počelo širiti 60-ih i 70-ih godina kada se grade na području Gripa stambene zgrade i par nebodera. To širenje naselja odvijalo se na sjevernom i istočnom dijelu područja kotara, na sjever prema poljima i vojnom otpadu to jest gdje se sada nalazi športski i trgovački centar Gripe. a na istok prema kavi i dijelu Blatina. Za potrebe Mediteranskih igara u Splitu grade se 1978./79.  višenamjenska dvorana Gripe i ostali sportski objekti na Gripama kakve ih i danas poznajemo. Južni dio kvarta koji se u narodu i danas naziva Plakaluša starije je urbano područje kotara Gripe, te samim time nije bilo većih  izmjena osim izgradnje "Dvornikovih dvora".


Proračun kotara: Proračun kotara su decentralizirana sredstva proračuna Grada Splita koja se izdvajaju za potrebe kotara Gripe. Do sada smo imali 180 tisuća kuna godišnji proračun, a sada su nam za 2014. godinu ta sredstva značajno umanjena te iznose 120 tisuća kuna.


Kako se troše ta sredstava: Sredstva se troše sukladno Planu i programu kojeg donosi Vijeće kotara. U pravilu to je na razini kalendarske godine  60-70% sredstava na komunalno uređenje/održavanje to jest na manje građevinske zahvate i uređenje zelenih površina. Dio sredstava (10-15% ) izdvajamo za održavanje/uređenje i opremanje poslovnih prostorija Kotara, pa smo tako od hladnih i neprijatnih  prostorija u par godina napravili prostor u kojem se rado okupljaju naši sugrađani u radionicama/odborima za informatiku, sport i kulturu. Moram napomenuti da je uređenjem prostora društveni život u istima dignut na zavidnu razinu. Na socijalnu skrb smo do prije par godina izdvajali 15-20 tisuća kuna u vidu jednokratnih novčanih pomoći našim slabije situiranim sugrađanima, ali je izmjenom pravilnika socijalne skrbi Grada Splita ta mogućnost uskraćena kotarevima. Uspjeli smo zadržati podjelu bakalara za božićne blagdane kada podijelimo 50-60 kg bakalara potrebitim obiteljima na Gripama. Posebno bih naglasio da se stanje sredstava proračuna kotara Gripe može vidjeti na internetskom portalu Kotara gdje se uredno ažurira svaka i najmanja promjena to jest trošak sredstava.


Adresa: Matice hrvatske 16


Broj stanovnika u kotaru: Oko 6800
Vrtići: Na terenu kotara rade četiri vrtića te možemo kazati da je njihov kapacitet dostatan za stanovnike Gripa


Parkovi: S tvrtkom Parkovi i nasadi imamo dobru suradnju koju smo izgradili dugogodišnjom zajedničkim naporima na održavanju zelenih površina na Gripama. Nastojimo što više oplemenjivati javne zelene površine pa smo tako uspjeli na par lokacija u kotaru renovirati zelene površine koje su bile sasvim zapuštene i prepuštene divljem parkiranju vozila.


Čistoća: Zadovoljni smo radom te gradske tvrtke te ne bih mogao kazati da je bilo ikakvih primjedbi na njihov rad svih ovih godina. Jedini problem, koji nije samo problem našeg kotara, su lokacije kontejnera komunalnog otpada. Te lokacije je netko davno prije odredio i svaki pokušaj promjene lokacije istih završi burnom reakcijom građana. Naime, kontejneri nisu ravnomjerno razmješteni po terenu i onda imate onaj stari problem "zašto njihove škovace pod moj prozor". Na pojedinim lokacijama ne možemo iznaći rješenje premještanja kontejnera jer naprosto ne možemo udovoljiti svim željama sugrađana, a da ujedno ispunjavamo propisane norme. Ove godine izgradit će se "zeleni otok" za kotar Gripe na kojem će se prikupljati odvojeni reciklažni otpad.


Ostale gradske službe: Posebno bih mogao naglasiti dobru suradnju s gradskom službom za održavanje komunalne infrastrukture koja je uvijek  imala razumijevanja za sve naše zahtjeve koji ponekad nisu bili u planu i programu, a ipak bi se uz zajedničke napore uspjeli riješiti.


Problemi kotara: Mali broj parkirnih mjesta za osobna vozila i šetanje kućnih ljubimaca po javnim zelenim površinama. Naime, problem nisu kućni ljubimci već vlasnici koji bi se trebali naučiti da zelene površine nisu samo za njih i njihove ljubimce već i za ostale stanovnike Gripa, a posebno za djecu, te da bi trebali očistiti nered koji njihovi ljubimci ostave na javnim površinama.


Na čelu kotara napravio: Ja bih ovo pitanje preformulirao u što je Vijeće kotara napravilo. Ja kao predsjednik Vijeća i pojedinac sam u cijeloj ovoj priči manje bitan. Ja sam samo jedan od sedam članova Vijeća. Kotar je uredio oko 4.000 m² zelenih površina, uredili smo dva parking prostora za ukupno oko 60 vozila, uspjeli smo u suradnji s gradskom službom obnoviti asfaltni pokrov na više ulica kako kolnika tako i nogostupa, educirali smo u našoj Informatičkoj radionici preko 300 osoba svih uzrasta, pokrenuli smo internetski portal koji postoji već sedam godina i koji je i više nego dobro prihvaćen od naših sugrađana kao mjesto gdje se može pravovremeno dobiti sve informacije o zbivanjima u našem dijelu grada Splita…


Najponosniji na učinjeno:
- Na uređenje zelene površine križanje Matice hrvatske i Osječke koja je bila sramota Gripa.
- Na postavljeni kip "Bogorodice sa sinom na prijestolju - Prijestolje mudrosti" na javnoj površini koji je replika kipa koji je tu u blizini stajao u kapelici od 17. stoljeća do 1933. godine, kada je uklonjen i premješten u svetište Gospe od Pojišana. Tako smo vratili spomen na dio naše baštine.
- A posebno sam ponosan što sam u Vijeću kotara uspio staviti sa strane politiziranje i strančenje i što Vijeće funkcionira kao jedna mala grupa građana volontera kojima je jedini cilj boljitak našeg malog dijela svemira. Vjerojatno je to jedan od razloga što su moj izbor za predsjednika Vijeća podržali svi vijećnici bez obzira kojoj stranci ili opciji pripadali.
- Na web portal/stranicu kotara www.gripe.hr koji je usudio bih se reći bolje i kvalitetnije riješen od službene stranice Grada Splita.


Žao mi je što nisam učinio:
- Što nismo uspjeli nakon 16 godina riješiti problem pristupnog puta stambenim objektima u Krstulovićevoj ulici. Te dvije zgrade i tri obiteljske kuće ostale su bez pristupnog puta otvaranjem tunela u Dubrovačkoj. Uz sve naše pokušaje i nastojanja nismo uspjeli probuditi tromost gradske službe za izgradnju da napokon krene s rješavanjem ovog problema.


Poznati u kotaru: Ne bih odgovarao na ovo pitanje jer to "poznati" nema nikakav značaj na  Gripama. Svi oni koji jesu u toj kategoriji samo su stanovnici Gripa i jedni od nas i nište više.


Tvrtke u kotaru: Ima ih previše da bismo ih sve nabrajali, a izdvojiti pojedine trgovine ili obrte ne bi bilo korektno. Samo mogu dati podatak da na Gripama ima 190 poslovnih subjekata koji obavljaju razne djelatnosti.


Najpopularniji kafić: Odgovor je isti kao na prethodno  pitanje. Nema smisla nekoga isticati ispred drugih budući da svi oni imaju svoje goste s Gripa.


Parkirališta: Organiziranih parkirnih prostora nemamo, osim onog kod dvorane koji je naplatni parking prostor. Sva ostala parkirna mjesta nalaze se u okućnicama stambenih objekata i nisu dostatna za broj osobnih vozila na Gripama. Naći mjesto u poslijepodnevnim i večernjim satima je kao da ste dobili na lutriji...


Projekti: Uređenje dječjeg  igrališta u Osječkoj ulici. To je projekt kojeg je podržao i Grad Split.


Neasfaltirane površine: Pristupni put za objekte u Krstulovićevoj ulici – projekt uređenja još u pripremnoj fazi ishođenja dozvola i to nakon 16 godina.


Prilagođenost invalidima: Sva križanja na prometnicama prilagođena su za invalidska kolica. Na više mjesta osigurali smo parkirna mjesta za osobna vozila invalida.


Promjena naziva ulicama: Promijenjen je naziv dijela Barakovićeve ulice u Ulicu Vojka Krstulovića i to dio od križanja s Osječkom do križanja s Dubrovačkom.


Kotar sutra: Ovo pitanje trebate postaviti Vijeću kotara koje će biti  izabrano na izborima ove godine - oni će se brinuti o kotaru sutra. Moje odgovaranje na ovo pitanje moglo bi se protumačiti kao predizborna kampanja, a to ne bi bilo u redu.


Komunikacija s Banovinom: Na zavidnoj razini u pozitivnom smislu


Cijena kvadrata stana: Od 1700 do 2000 eura


Zašto biste kupili stan u kvartu: Jer je miran i siguran, na pet minuta od Rive i centra grada i na pet minuta od novijih kvartova na istoku, jer se javne površine održavaju na zavidnoj razini.


Površina predviđena za ljubimce: Na prostoru iznad dvorane Košarkaškog kluba Split (južno od Higijenskog zavoda)


Sportski tereni i dječja igrališta: U sklopu sportskih objekata Gripe. Jedno malonogometno igralište u Laginjinoj ulici koje ne možemo urediti jer nisu riješeni imovinski odnosi za  teren  na kojem se nalazi veći dio tog igrališta.


Najljepši dio kvarta: Svakako drvored u Osječkoj ulici


Sudjeluju li stanovnici u uređivanju kvarta: Ne, osim pojedinaca koji samostalno i volonterski uređuju  okućnice


Gdje se skuplja "ekipa sa zidića": U poslovnim prostorijama Kotara .Tako je kotar postao omiljeno mjesto za ekipu sa zidića.


Sportski klubovi u kvartu: Pošto se na Gripama nalazi sportski centar Gripe mislim da nije potrebno nabrajati sve klubove koji tu rade


Izbacili bi iz kvarta: Benzinsku postaju kojoj bi trebalo zabraniti rad noću zbog prodaje alkohola i remećenja javnog reda i mira od strane pojedinaca


Sigurnost u kvartu: Dobra


Manifestacija u kotaru: Nema, osim povremenih izložbi koje se organiziraju u prostorijama kotara i sportskih manifestacija u centru Gripe.

 

Dodajte svoj komentar

SmileCoolCrying or Very SadEmbarrassedA Smoker/Foot in mouthSadUser is an angel (at heart, at least)A Kiss/Lips Are SealedLaughingBiting one's tongue/Put Your Money Where Your Mouth IsBeen Smacked In The Mouth/Wears A Brace/My lips are sealeSurprisedSticking Out TongueConfusedWinkYelling
Vaše ime:
Vaš e-mail:
Komentar:
  Verifikacijska riječ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:
Baner

GRAD SPLIT

Baner