Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

BOGORODICA

Baner

SPLIT - KOTARI

 

R E P U B L I K A H R V A T S K A

Splitsko-dalmatinska županija

GRAD SPLIT

GRADSKI KOTAR GRIPE

Matice hrvatske 16

URBROJ: 2181/01-14-01-19/12/98

Z A P I S N I K

Sa sjednice Vijeća G.K.Gripe održane 05.09.2013.g

Prisutni: predsjednik Vijeća Marin Giljanović, vijećnici –Nenad Čatipović, Gordana Vrdoljak, Anto Gavrančić, Marija Budimir-Bekan, Joško Špeh

Početak sjednice u 19:00 sati

Predsjednik Vijeća predložio je dopunu Dnevnog reda koji je dostavljen vijećnicima putem pošte. Dodana je točka Dnevnog reda –Izmjena pravila za izbor članova vijeća GK MO.

DNEVNI RED

1.Usvajanje Zapisnika sa prošle sjednice Vijeća

2.Usvajenje Dnevnog reda

3.Predmeti u tijeku

4.Izmjena pravila za izbor članova vijeća GK MO

6.Ostalo

_____________________________________________

1. Zapisnik sa prošle sjednice Vijeća usvojen je jednoglasno

2. Izmijenjeni Dnevni red usvojen je jednoglasno

3. Predmeti u tijeku

Predsjednik Vijeća u kratkim crtama izvijestio je Vijeće o uspješnoj realizaciji Odluka donesenih na prethodnoj sjednici Vijeća.

- Uspješno je završeno uređenje površina kod stambene zgrade Barakovićeva 16,18,20 što je bilo planirano u Planu rada Gradskog kotara Gripe za 2013.godinu.

- Realizirano je hortikulturno uređenje površina koje je Kotar priveo svrsi u protekloj godini u Osječkoj ulici kod stambene zgrade kućnog broja 40. te uređenje žardinijera / ograđenih površina na križanju Krstulovićeve i Dubrovačke ulice.

- Izmijenjene su staklene stjenke ureda tajništva i ulaza u prostorije Kotara. Nakon ugradnje istih odrađena je zidarska obrada oko stijenki te su time u potpunosti završeni radovi prema usvojenoj ponudi tvrtke Venecijaner d.o.o.

Predsjednik Vijeća konstatirao je da bi po završetku tih radova trebalo obojati ured tajništva te barem dio hodnika oko ulaza u poslovne prostorije.

3.1 –Uputstvo o postupku javne nabave čija je procijenjena vrijednost manja od 70 000,00 kuna i o pregovaračkom postupku bez prethodne objave

Predsjednik Vijeća upoznao je Vijeće sa „Upustvom“ KLASA:330-05/13-02/00001 URBROJ:2181/01-01-13-02 od 02.srpnja 2013 kojeg je temeljem Statuta Grada Splita donio Gradonačelnik gospodin Ivo Baldasar.

Ovim Uputstvom određen je postupak kod nabava do 10 000,00 kuna, od 10 000,00 do 30 000,00 kn te od 30 000,00 do 70 000,00 kuna.

Zaprimljeno je putem službene elektronske pošte na dan sjednice Vijeća novo uputstvo koje je u koliziji sa prethodno donesenim jer isto donosi dvije varijante nabave i to do 20 000,00 kuna i iznad 20 000,00 do 70 000,00 kuna bez PDV.

Bez obzira na visinu iznosa Vijeće je podržalo ovakav način povećane kontrole trošenja sredstava ali uz primjedbu da bi se ipak trebalo uključiti predstavnike Kotara kod nabava iznad 20 000,00 kuna jer istim postupkom to nije predviđeno a ipak se radi o decentraliziranim sredstvima za koja bi odluke o trošku trebalo donosit Vijeće Kotara.

3.2 - Izrada zastora za ured tajništva Kotara

Izradom / izmjenom staklenih stjenki ureda Kotara došlo je do potrebe izrade zastora za iste.

Kao najfunkcionalnije pokazale su se aluminijske žaluzine te je za izdadu istih zatražena ponuda od tvrtki koje ih proizvode. Kotar je zaprimio 3 ponude od :

TVRTKA

CIJENA BEZ PDV

CIJENA SA PDV

VENECIJANER d.o.o Solin

Domovinskog rata 38,Solin

1 849,20

2 311,50

STAZA plus ,poduzeće za izradu aluminijske stolarije,tendi i zavjesa

Generala Zadre 14 - Split

1 736,64

2 170,80

"INTER DECO" d.o.o. Split

Velebitska 66. Split

1 688,40

2 110,50

Iako je predlagano da se prihvati ponuda tvrtke Venecijaner koja je izradila stjenke ureda i ulaza u prostorije i pošto su razlike u ponudama male ipak je kao najpovoljnija prihvaćena ponuda tvrtke "INTER DECO" d.o.o. koja je najjeftinija.

Vijeće je jednoglasno prihvatilo ponudu tvrtke "INTER DECO" d.o.o. u iznosu : 1 688,40 kuna

bez PDV, 2 110,50 kuna sa PDV

3.2 – Nabava računalnih komponenti za računala u Računalnoj radionici Kotara

Voditelj Računalne radionice, vijećnik gospodin Joško Špeh zatražio je od Vijeća nabavu komponenti za pojedina računala u radionici pošto su ista zastarila i po snazi nemogu podržat operativni sustav Windows 7 za kojeg je Kotar kupio licence.

Predsjednik Vijeća pojasno je da je puno jeftinije nabavit pojedine komponente ra računala od nabavke novih računala. Računalna radionica koju potpuno besplatno koriste za edukaciju građani Gripa i koju volonterski vodi gopodin Špeh do sada je educirala u 6 godina 241 osobu i to je jedan od uspješnih projekata Kotara Gripe. Zatražene su ponude za nabavu računalnih komponenti te su zaprimljene 3 ponude od:

TVRTKA

CIJENA BEZ PDV

CIJENA SA PDV

VM Računala d.o.o

Velebitska 7 , Split

6 644,60

8 305,75

Procesor d.o.o

Osječka 11 , Split

6 810,40

8 513,00

Komplet sistem d.o.o.

Ante Starčevića 142, Solin

7 105,87

8 882,33

Kao najpovoljniju koja je najjeftinija te nudi besplatnu ugradnju komponenti u 4 računala, Vijeće je jednoglasno prihvatilo ponudu tvrtke VM Računala d.o.o u iznosu : 6 644,60 kuna bez PDV , 8 305,75 kuna sa PDV.

3.3 – Nabava pisača I potrošnog materijala za potrebe ureda Kotara

Predsjednik Vijeća iznio je da se pokvario pisač u tajništvu Kotara i da nije ekonomski isplativo isti popravljat pošto je skuplji popravak nego kupovina novog pisača. Na tržištu je pronađen pisač koji zadovoljava potrebe Ureda za printanjem, kopiranjem i skeniranjem i to tintni pisač Canon Pixma MG5350 p/s/c/dpl/cd/wifi. Za istog je potrebno odmah kupiti i zamjenske tinte koje su uvelike jeftinije od originalnih canonovih tinti. Za nabavku istog zatražene su ponude te su pristigle 3 ponude

TVRTKA

CIJENA BEZ PDV

CIJENA SA PDV

VM Računala d.o.o

Velebitska 7 , Split

1 912,96

2 391,20

Procesor d.o.o

Osječka 11 , Split

2 051,20

2 564,00

Komplet sistem d.o.o.

Ante Starčevića 142, Solin

2 045,84

2 557,30

Kao najpovoljniju / najjeftiniju, Vijeće je jednoglasno prihvatilo ponudu tvrtke VM Računala d.o.o u iznosu : 1 912,96 kuna bez PDV , 2 391,20 kuna sa PDV

3.4 – Izgradnja ugibališta za kontejnere Matice hrvatske 18

Predsjednik Vijeća izvjestio je Vijeće o ponovo zaprimljenoj zamolbi predstavnice stanara stambene zgrade Matice hrvatske 18 a u svezi izmještanja kontejnera za komunalni odpad koji se nalaze ispred te zgrade. Naime na toj lokaciji nalazi se više kontejnera koji služe stanarima više ulaza te se iz istih širi nepodnošljivi smrad. Zatraženo je od strane predstavnice stanara da se isti izmeste na način da svaki ulaz ima svoj kontejner na lokaciji ispred njih a ne da svi budi njima pod prozorima.

Zatraženo je mišljenje komunalnog poduzeća Čistoća d.o.o i Gradske službe za komunalno uređenje te su od istih zaprimljeni odgovori da Kotar treba iznaći riješenje za moguću izmjenu lokacije kontejnera uz napomenu od strane Čistoće da se isti nemaju gdje izmjestit jer je potreban nesmetani pristup njihovom vozilu što ovde ne vide da bi se moglo ostvarit na drugom mjestu. Gradska služba za komunalno uređenje uputila je Kotar da zatraže suglasnost od Službe za promet za možebitnu drugu lokaciju za kontejnere.

Pošto dogodine stupa na snagu zakon o razvrstavanju otpada i pošto je Grad Split obvezan iznaći rješenja za prikupljanje razvrstanog odpada dogovoreno je da se pričeka koje ce rješenje donijeti Grad te da se onda sudjeluje u akcijama oko kontejnera.

Iznesena je i primjedba da je navedeni ulaz imao prostoriju u prizemlju namjenjenu za smještaj kontejnera za komunalni otpad pa tako i ostali ulazi čiji kontejneri su predmet ovog problema. Sada se te prostorije iznajmljuju u korist ulaza ili služe za smještaj motora stanara. Stoga bi trebalo napomeniti stanarima u koliko nema mogućnosti za izmještanje kontejnera na javnim površinama da iste vrate u navedene prostorije.

3.5 – Uređenje igrališta u Laginjinoj/Radničkoj ulici

Kotar je 05.03.2012.godine zaprimio zamolbu građana u svezi uređenja ovog igrališta koju je svojim potpisima podržao određeni broj građana.

Pošto ovo igralište nije u toj mjeri devastirano da bi imalo prioritet ispred drugih problema koji su na terenu Kotara isto nije uvršteno u Plan rada Kotara Gripe za 2013.godinu vec je prolongirano za iduce razdoblje. U pripremnim radnjama koje obuhvaćaju i utvrđivanje vlasnosti nad zemljišnim česticama na kojima se nalazi igralište ustvrđeno je da je upitno vlasništvo Grada na česticama 6168/2 i 6168/3. Zatražena je suglasnost Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i redarstvo- Odsjeka za održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i javne površine Grada Splita. Svojim dopisom Klasa :340-01/13-01/00317 , URBROJ :2181/01-11-03/34-13-2 od 19.06.2013 godine Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i redarstvo -Odsjeka za održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i javne površine Grada Splita ustvrdio je da nisu u mogućnosti izdati nam suglasnost za tražene radove, odnosno uređenje igrališta u Laginjinoj ulici, jer je Grad Split je samo u manjem dijelu vlasnik čest.zem. koja u naravi odgovara igralištu dok su preostale dvije čest.zem. u privatnom vlasništvu.

3.6 – Uređenje dijela Osječke ulice od kućnog broja 32 do 38

Kotar je na prošloj sjednici donio odlluku da se pošalje dopis Gradskoj službi za komunalno gospodarstvo i redarstvo da se uredi/ sanira Osječka ulica od broja 32 do 38. Asfaltni sloj na spomenutom dijelu ulice je nagrižen zubom vremena te se na istom sve više pojavljuju rupe koje predstavljaju opasnost za prolaznike. Ujedno nema reda u parkiranju u tom dijelu ulice gdje nije strano parkiranje na zelenim površinama.

Kotar je zaprimio odgovor Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i redarstvo Klasa:340-01/13-01/00081 , URBROJ : 3181/01-11-03/34-13-2 kojim se obavještava Kotar da nema predviđenih sredstava u ovoj kalendarskoj godini za tražene sanacije te se predlaže Kotaru pošto se radi o velikoj površini na kojoj treba definirat i parkirališta da napravi projekt uređenja ove lokacije s troškovnikom radova i projektantskom projekcijom vrijednosti radova, te da se podaci dostave njihovoj službi kako bi isti projekt mogli uvrstit u iducu kalendarsku godinu.

Vijeće je iznijelo mišljenje da nema logike da se sredstva Kotara troše na izradu projekta koji ne bi bio ni jeftin već da se nastavi u idućoj godini sa parcijalnim uređenjem ovog dijela Osječke ulice.

Zaprimljena je zamolba stanara Osječke 38 za izmještanje kontejnera koji se nalaze kod te stambene zgrade jer iste koriste i kiosci/poslovni prostori iz Dubrovačke ulice koji odlaganjem otpada ostataka ribe iz ribarnice rade veliki nered. Ujedno se traži ograđivanje javne zelene površine kod te zgrade koja je izlaz na Dubrovačku ulicu pošto korisnici ugostiteljskog objekta u blizini istu koriste za vršenje nužde.

U svezi navedenog Vijeće je donjelo odluku o odgodi izmještanja kontejnera kako je to navedeno i u točci 3.4 ovog Zapisnika to jest da se pričeka do stupanja na snagu Zakona o razvrstavanju otpada te da se onda u sljedecem razdoblju pristupi izmještanjima i izgradnjama lokacija za kontejnere. A u svezi ograđivanja navedene zelene površine zatražit će se mišljenje Gradskih službi.

3.7 – Prilazni put Krstulovićeva

Predsjednik Vijeća izvjestio je Vijeće da je ponovo poslan dopis prema gradskim službama sa upitom u svezi riješavanja problema pristupnog puta za stambene zgrade i privatne kuće u Krstulovićevoj ulici. Prošle godine dobili smo odgovor da je idejni projekt u izradi to jest da se prilagođava urbanističkim uvjetima i da će se nakon toga zatražit lokacijska dozvola. Pošto smo primjetili da se u Planu nabave za 2013.godinu Grada Splita ponovo ne spominje ova ulica i njeno riješavanje prisiljeni smo bili ponovo uputit dopis prama gradskim službama.

Pošto je prošlo 2 mjeseca od slanja dopisa a odgovor nismo zaprimili pozvat će se mediji te se ovaj problem javno aktualizirat jer je ovo stvarno sramota za Grad Split već 17 godina.

3.8 – Saniranje asfaltnog pokrova Matice hrvatske

Zatraženo je saniranje nogostupa u ulici Matice hrvatske od križanja sa Osječkom do križanja sa Dubrovačkom. Asfaltni pokrov je bio uvelike devastiran te je kao takav predstavljao opasnost za sve prolaznike. Gradske službe su brzo reagirale na ovu zamolbu Kotara te su sanacijski radovi u tijeku.

3.9 – Imenovanje sudaca porotnika

Na zahtjev Grada da im dostavimo prijedloge za imenovanja sudaca porotnika Gradskom Vijeću dostavljen je popis od dvije osobe i to : Nenad Čatipović i Marina Gavrančić.

3.10 – Sastanak za ustroj Civilne zaštite

Zatražen je i najavljen sastanak predstavnika Gradske uprave sa predstavnicima Kotara a u svezi novog ustroja Civilne zaštite u Gradu Splitu. Predsjednik Vijeća je obavijestio Pročelnika za zad s Kotarevima i Mjesnim odborima gospodina Tomislava Bočinu da se sastanak može u Kotaru Gripe organizirat samo u poslijepodnevnim satima iza 17:00 sati pošto su predstavnici Kotara volonteri koji rade u raznim tvrtkama i ne mogu se prilagodit radnom vremenu Gradske uprave.

4.Izmjena pravila za izbor članova vijeća GK MO

Kotar je zaprimio dopis Gradskog Vijeća Klasa:026-01/13-01/00006 , URBROJ :2181/01-02-13-3 od 02 .08 .2013 kojim se Kotaru dostavlja na javnu raspravu radi davanja prijedloga, primjedbi i mišljenja a u svezi prijedloga odluke o izboru članova i zamjenika članova vijeća mjesnih odbora i gradskih kotareva.

Predmet je dostavljen poštom svim Vijećnicima Kotara te su isti nakon kraće rasprave zaključili da nema primjedbi na Prijedlog .

Završetak sjednice u 20:20 sati

Predsjednik GK Gripe

Marin Giljanović

 

Baner

GRAD SPLIT

Baner