Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

BOGORODICA

Baner

SPLIT - KOTARI

R E P U B L I K A H R V A T S K A

Splitsko-dalmatinska županija

GRAD SPLIT

GRADSKI KOTAR GRIPE

Matice hrvatske 16

URBROJ: 2181/01-14-01-19/12/161

Z A P I S N I K

Sa sjednice Vijeća G.K.Gripe održane 25.10.2012.g

Prisutni: predsjednik Vijeća Marin Giljanović, vijećnici- Neno Čatipović, Anto Gavrančić, Marija Budimir-Bekan, Gordana Vrdoljak, Joško Špeh

 


1.Usvajanje Dnevnog reda

Dnevni red je usvojen jednoglasno.

2.Usvajanje Zapisnika sa prošle sjednice Vijeća

Zapisnik je usvojen jednoglasno.

3.Izrada Proračuna GK Gripe za 2013.godinu te projekcije za 2014.i 2015.godinu

Proračun i projekcija su prezentirani od strane predsjednika te su podržani jednoglasno.

4.Izvješće o tekućim predmetima

-4.1 Potrebno je uputiti dopis prema gradskim službama sa upitom u kojoj se fazi nalazi projekt za pristupni put u ulicu Vojka Krstulovića.

-4.2 Zaprimljen je dopis Centra za socijalnu skrb kojim se traži pomoć u financiranju po pitanju projekta podrške socijalnom uključivanju djece i mladih, korisnika Centra.

Odluka Vijeća je da direktno pomogne djeci koja su u potrebi, bez posredstva Centra te u tom smislu upućuje upit prema Centru sa zamolbom da dostavi imena djece sa područja Gripa koja su uključena u aktivnosti, te vrste aktivnosti kojima se bave.

-4.3 Zaprimljena je zamolba stanara ulice V.Krstulovića 33 za postavljanje stupića na nogostupu. Zamolba se podržava te se prosljeđuje nadležnoj službi.

-4.4 Zaprimljena je zamolba stanara ulice Poljička cesta 1 za postavljanje polukugli na nogostupu. Zamolba se podržava te se prosljeđuje nadležnoj službi.

-4.5 Zaprimljen je dopis Službe za rad s Gradskim kotarevima i Mjesnim odborima, gdje se Kotar poziva na pružanje novčane potpore Hrvatskoj gorskoj službi za spašavanje- akciji koju organizira predsjednik GK Sirobuja, gosp. Ivica Grubišić.

Vijeće kotara Gripe nije u mogućnosti pružiti novčanu potporu obzirom da nema dostatnih sredstava.

5.Ostalo

Gosp. Neno Čatipović, zamjenik predsjednika GK Gripe upoznaje vijećnike da od rujna ove godine nije član stranke HSLS. Također izjavljuje da svoju ulogu u Vijeću nastavlja do kraja mandata.


Predsjednik GK Gripe

Marin Giljanović

 

 

*****

 

R E P U B L I K A H R V A T S K A

Splitsko-dalmatinska županija

GRAD SPLIT

GRADSKI KOTAR GRIPE

Matice hrvatske 16

URBROJ: 2181/01-14-01-19/12/162

 

Godišnji plan rada za 2013.godinu

Uređenje prostora Gradskog kotara Gripe

1.Urediti podrumsku prostoriju.

2.Izmjeniti staklene stijenke poslovnih prostorija GK Gripe.

Građevinski radovi

1.Izgraditi pristupni put za stambene zgrade u ulici Vojka Krstulovića (ex Barakovićeva).

2.Izgraditi ugibališta za kontejnere (Osječka 1, Osječka 32-40, Matice hrvatske 18-26, Barakovićeva).

3.Sanirati te asfaltirati cestu u Osječkoj 32 do 40.

4.Urediti javna dječja igrališta.

Promet

1.Urediti parkiralište u Barakovićevoj 16-20.

2.Sanirati nogostup u ulici Kralja Zvonimira od br. 63-91.

3.Sanirati nogostup u Dubrovačkoj ulici od križanja sa ul.V.Krstulovića do tunela.

Javnozelene površine

1.Urediti javno zelenu površinu u Osječkoj 32-40. Nasuti šljunak i sanirati udubine na zemljanoj površini ispod stabala.

2.Zasaditi stabla –Poljička cesta, Dubrovačka, Kralja Zvonimira.

3.Zasaditi stabla u V.Krstulovića 39-45.

4.Zasaditi grmove u žardinjere V.Krstulovića 10.

GRADSKI KOTAR GRIPE

PREDSJEDNIK

Marin Giljanović

 

 

*****

 

 

Baner

GRAD SPLIT

Baner