Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

BOGORODICA

Baner

SPLIT - KOTARI

R E P U B L I K A H R V A T S K A

Splitsko-dalmatinska županija

GRAD SPLIT

GRADSKI KOTAR GRIPE

Matice hrvatske 16

URBROJ: 2181/01-14-01-19/12/41

 

Z A P I S N I K

Sa sjednice Vijeća G.K.Gripe održanog 05.04.2012.g

Prisutni vijećnici: Marin Giljanović, Zoran Fistonić, Nenad Čatipović, Anto Gavrančić, Gordana Vrdoljak, Marija Budimir-Bekan, Joško Špeh

1.Dnevni red je usvojen jednoglasno. U dnevni red se uvrštava točka Reguliranje prometa u ulici V.Krstulovića na prijedlog gđe Vrdoljak.

2.Zapisnik sa prošle sjednice Vijeća je usvojen jednoglasno.

3.Ponuda poduzeća “Parkovi i nasadi” za sadnju stabala u Poljičkoj ulici od raskrižja sa Dubrovačkom do Osječke ulice

prihvaćena je jednoglasno.

4.Reguliranje prometa u ulici V.Krstulovića

Gđa Vrdoljak ukazuje na problem prometa u ulici V.Krstulovića gdje se zbog parkiranih vozila uz kolnik otežano odvija promet. Potrebno je uputiti dopis Odsjeku za promet te zatražiti da izvrše uvid na terenu kako bi se našlo što kvalitetnije rješenje.

6.Zamolbe za jednokratnu novčanu pomoć

Temeljem zahtjeva za jednokratnu pomoć, Vijeće je jednoglasno donijelo sljedeće odluke:

5.1 XXXX XXXX, Mitnička 11 odobrava se novčana pomoć u iznosu od 1.000 kn.

5.2 XXXX XXXX, Ul. Slobode 2a odobrava se novčana pomoć u iznosu od 1.000 kn.

5.3 XXXX XXXX, V.Krstulovića 35 odobrava se novčana pomoć u iznosu od 1.000 kn.

5.4 XXXX XXXX, Osječka 36 odobrava se novčana pomoć u iznosu od 1.000 kn.

5.5 XXXX XXXX, Osječka 32 odobrava se novčana pomoć u iznosu od 2.000 kn.

6.Ostalo

6.1 Gosp.Fistonić ukazuje na problem parkiranja u Osječkoj 5 ,7 i 9 te predlaže da se po sredini kod ulaza u parkiralište postave žardinijere kako bi se izbjeglo parkiranje na tom mjestu.Ovakvim parkiranjem onemogućuje normalna komunikacija vozila sa i na perkiralište.Potrebno je kod Parkova i nasada zatražiti ponudu za dvije žardinijere.

6.2 Gosp.Fistonić također predlaže da se Gradu uputi dopis da izvjesti Vijeće o tome u kojoj je fazi pristupni put u ulici V.Krstulovića.

6.3 Gosp.Giljanović upoznaje vijećnike sa dopisom stanara Osječke 10 gdje iznose saznanje da je izdana Suglasnost Grada Splita, Odsjeka za održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrusture URBROJ:2181/01-12-03/31-12-02;za korištenje javne površine za tri parkirna mjesta po cijeni od 500 kuna mjesečno za svako te će naknada koja se prikupi ići u proračun Grada za uređenje parkirnih površina.

Zaključeno je da je potrebno uputiti dopis spomenutom Odsjeku sa upitom temeljem čega je iznajmljena ova javna površina.

6.4 Vijeće je jednoglasno donijelo odluku o postavljanju Izložbe fotografija u prostorijama Kotara.

Predsjednik GK Gripe

Marin Giljanović

Baner

GRAD SPLIT

Baner