Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

BOGORODICA

Baner

SPLIT - KOTARI

STOP BEZOBRAZLUKU U ŠETNJI PASA PO JAVNIM POVRŠINAMA

Došlo je vrime da se stane na kraj bezobrazluku koji se svakodnevno događa na javnim površinama kako na terenu Gradskog kotara Gripe tako i u cilome gradu . Nemamo ništa protiv držanja kućnih ljubimaca / pasa u gradu ali ponašenja vlasnika tih istih pasa postalo je nesnošljivo .Čast iznimkama ali takvih je u ovome gradu vrlo malo .Izgleda da našim sugrađanima fali  dobar dio kulture kad je u pitanju šetanje njihovih ljubimaca po javnim površinama a posebno po javnim zelenim površinama.Kad njihova beštijica obavi nuždu na javnoj površini vlasnicima ne pada na pamet da to triba pokupit . Tako da zelene površine a posebno travnjaci izgledaju kao javni zahod za pase .Gospodo  ipak te javne površine pripadaju svima nama a ne samo vama i vašim pasima. Radi Vašeg nepoštivanja osnovne kulture u suživotu građana i kućnih ljubimaca bit će mo prisiljeni zatražit od nadležnih službi Vaše sankcioniranje prema odlukama Grada Splita . U nastavku ovog teksta možete se informirat o donesenim odlukama i propisima ako niste upoznati s istima . Nije potrebno ni napominjat da je većini Vas strano i pravilo da Vaš ljubimac mora bit na uzici i da pojedine pasmine  pasa moraju imat zaštitnu brnjicu. Napominjemo da je na području Grada Splita dopušteno slobodno kretanje pasa (uz nazočnost vlasnika pasa najdalje 50m udaljenosti od pasa ) samo na određenim prostorima koje je utvrdio Grad Split svojim odlukama........


IZVADAK IZ SLUŽBENOG GLASNIKA GRADA SPLITA - Broj 11 iz 2011. godine

SPLIT, 26. travnja 2011.

 

Na temelju članka 16. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09 i 79/09) i članka 36. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“, broj 17/09i 11/10), Gradsko vijeće Grada Splita na 21. sjednici, održanoj 21. travnja 2011. godine, donosi

O D L U K U

o komunalnom redu

Članak 2.

Pojedini pojmovi upotrijebljeni u ovoj Odluci imaju sljedeće znenje:

1. javne površine su površine u općoj uporabi, u posjedu i vlasništvu Grada a prema namjeni razlikuju se:

- javnoprometne površine ( javne ceste i zaštitni pojas uz njih, nerazvrstane ceste, trgovi mostovi,

nadvožnjaci, podvožnjaci, pothodnici, nathodnici,

pješački prolazi, tuneli, parkirališta, taksi stajališta, pločnici, nogostupi, pješačke i biciklističke staze, stajališta javnog gradskog prometa i slične površine),

- javne zelene površine

( parkovi, park šume, dječje igrališta, travnjaci, staze, zemljišni pojas uz javnoprometne površine na kojem je zasađeno zelenilo, zelene povine uz objekte javne namjene, te odmorišta, nogostupi i staze koje su sastavni dijelovi zelenih površina, posude za cvijeće i slične povine),

- pomorsko dobro su luke, nasipi, sprudovi, plaže, ušća rijeka koja se izlijevaju umore, kanali spojeni s morem na kojem temeljem posebnih propisa i ove Odluke su date Gradu na upravljanje, a u naravi predstavljaju sastavni dio javnih površina;

2. ODRŽAVANJE ČISTOĆE I ČUVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA

Članak 62.

Na javnim zelenim površinama zabranjeno je:

- Voziti i ostavljati vozila;

- Neovlašteno obrađivanje, sadnja i drugi radovi;

-Uništavati, uklanjati, premještati i upotrebljavati površinu i parkovnu opremu suprotno osnovnoj namjeni;

- Ostavljati, motocikle, vozila, strojeve, uređaje i plovila;

- Prati, servisirati vozila, strojeve i uređaje;

-Na bilo koji način onečišćivati i uništavati zelenu površinu, stabla, zasade i parkovnu opremu;

- Kopati ili odvoziti zemlju, humus, šljunak i slično;

- Šetati ili istrčavati pse i druge kućne ljubimce, osim na dozvoljenim mjestima;

- Postavljati reklame i natpise i druge obavijesti bez odobrenja nadležnog tijela za upravljanje javnim površinama;

- Kampirati;

- Postavljati stolove, stolice i slično;

- Brati plodove, rezati i otivati cvjetove;

- Untavati i otuđivati nasade sezonskog voća;

- Uništavati šahte, rasprskivače te ostale nadzemne dijelove vodonatapnih sustava.

IZVADAK IZ SLUŽBENOG GLASNIKA GRADA SPLITA - Broj 6 iz 2000. godine

SPLIT, 04 . SVIBNJA 2000 .

 

lll.KRETANJE PASA

Članak 17.

Po ulici i na drgim javnim površinama na području Grada Splita psi se moraju voditi na uzici tako da ne ugrožavaju sigurnost ljudi i životinja i ne ometaju odvijanje redovnog prometa.

Ako je pas agresivan ili pripada agresivnoj pasmini pasa posjednik je dužan osim što ga vodi na uzici ,staviti mu i zaštitnu brnjicu.

Psi patuljastih pasmina i oni koji zbog anatomski neprilagođene građe glave i čeljusti ne mogu nositi brnjicu ,mogu se izvoditi samo na uzici.

U vrijeme kad nadležno tijelo zabrani kretanje pasa ,posjednik ne smije psa izvoditi na ulicu i druge javne površine.

Članak 17.

Na području Grada Splita dopušteno je slobodno kretanje pasa ( uz nazočnost vlasnika psa najdalje 50 m udaljenosti od psa) na određenim prostorima koje će utvrditi Gradsko poglavarstvo Grada Splita .

Članak 21.

Posjednik psa dužan je očistiti javnu i drugu sličnu površinu koju je onečistio njegov pas


ZAKLJUČAK

o određenju prostora za slobodno kretanje pasa na području grada Splita

1.Na području grada Splita posjednici pasa mogu pse voditi bez uzice na slijedećim prostorima gradskih kotareva koji će se označiti okruglim znakom s likom psa:

GRIPE= na prostoru iznad dvorane košarkaškog kluba Split( južno od Higijenskog zavoda)

 


Komentari (1)
1Srijeda, 04 Veljača 2015 20:45
mario cikojevic
Apsolutno se slažem. Potrebna je uvesti veću kontrolu i pooštriti kriterije za nabavu i držanje pasa!

Dodajte svoj komentar

SmileCoolCrying or Very SadEmbarrassedA Smoker/Foot in mouthSadUser is an angel (at heart, at least)A Kiss/Lips Are SealedLaughingBiting one's tongue/Put Your Money Where Your Mouth IsBeen Smacked In The Mouth/Wears A Brace/My lips are sealeSurprisedSticking Out TongueConfusedWinkYelling
Vaše ime:
Vaš e-mail:
Komentar:
  Verifikacijska riječ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:
Baner

GRAD SPLIT

Baner