Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

BOGORODICA

Baner

SPLIT - KOTARI

ŽUPANIJA SPLITSKO-DALMATINSKA

GRAD SPLIT

GRADSKI KOTAR GRIPE

Matice hrvatske 16

URBROJ: 2181/01-14-01-19/12/09Z A P I S N I K

SA SJEDNICE VIJEĆA G.K.GRIPE  ODRŽANE 26.01.2012.gPrisutni vijećnici:

Marin Giljanović, Nenad Čatipović, Marija Budimir-Bekan, Tonko Gavrančić, Joško Špeh

Sjednicom predsjeda Marin Giljanović, predsjednik G.K.Gripe.

 

1.    Usvajanje dnevnog reda


Dnevni red je usvojen jednoglasno. Naknadno je po prijedlogu Predsjednika točka 3. izmijenjena na način da se Postavljanje kipa vodi pod 3.1., a dodane su još dvije stavke; pod 3.2. Uređenje JZP Dubrovačka/Poljička/K.Zvonimira, te pod 3.3. Uređenje JZP u Osječkoj 32-40.


2.    Usvajanje Zapisnika sa prethodne sjednice Vijeća


Zapisnik je usvojen jednoglasno.


3.1.     Postavljanje kipa Bogorodice na javnu površinu-radovi na postamentu


Predsjednik upoznaje vijećnike sa do sada poduzetim radnjama. Prije samog postavljanja kipa potrebno je izraditi postament kipa te dovršiti uređenje zelene površine. U tom smislu su prikupljene tri ponude za izvođenje radova;

-    Obrt za prijevoz i usluge „Madunić“ u iznosu 33.470 kn bez PDV-a,

-    Građevinski obrt „Mehanizacija za građevinarstvo i transport“ u iznosu 37.300 kn bez PDV-a te

-    Trgovačko-prijevozničko-građevinski obrt „Trgo-trans Pauk“ u iznosu 29.520 kn bez PDV-a.

Odluka Vijeća G.K.Gripe je da se ponuda „Trgo-trans Pauka“ prihvaća kao najpovoljnija.


3.2.     Uređenje JZP u Dubrovačkoj/Poljičkoj/Kralja Zvonimira


Obzirom da je ovaj posao planiran tijekom prošle godine, ali za realizaciju nije bilo dostatnih sredstava, potrebno je zatražiti novu ponudu poduzeća „Parkovi i nasadi“.


3.3.    Uređenje JZP u Osječkoj 32-40


Obzirom da je potrebno definirati projektni zadatak, vijećnici gosp.Giljanović i gosp.Gavrančić se obvezuju izvršiti uvid na terenu.


4.    Novčane pomoći i donacije


Zaprimljene su dvije zamolbe za donacije te tri zamolbe za jednokratnu novčanu pomoć.

4.1.    Zamolba za donaciju Radio Sunce-Županijska liga protiv raka. Gradski kotar ne podržava zamolbu jer se ne uklapa u program planiranih proračunskih sredstava.

4.2.    Zamolba za donaciju PINO-prijevoz invalidnih i nemoćnih osoba. Gradski kotar ne podržava zamolbu jer se ne uklapa u program planiranih proračunskih sredstava.

4.3.    Zamolba za jednokratnu novčanu pomoć-xxxxx  xxxxx, Vojka Krstulovića 2 odobrava se pomoć u iznosu od 2.000 kuna.

4.4.    Zamolba za jednokratnu novčanu pomoć- xxxxx xxxxx, Kralja Zvonimira 63 odobrava se novčana pomoć u iznosu od 1.500 kuna.

4.5.    Zamolba za jednokratnu novčanu pomoć- xxxxx xxxxx, J.Križanića 2 odobrava se novčana pomoć u iznosu 2.000 kuna.


5.    Ostalo


Zaprimljena je zamolba stanara zgrade u ulici Kralja Zvonimira 97-101 gdje se traži uređenje javno-zelene površine. Vijeće je donijelo odluku da se u tom smislu zatraži ponuda Parkova i nasada.

GRADSKI KOTAR GRIPE
PREDSJEDNIK
Marin Giljanović

Baner

GRAD SPLIT

Baner