Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

BOGORODICA

Baner

SPLIT - KOTARI

ŽUPANIJA SPLITSKO-DALMATINSKA

GRAD SPLIT
GRADSKI KOTAR GRIPE
Matice hrvatske 16
URBROJ: 2181/01-14-01-19/11/79

Z A P I S N I K

SA SJEDNICE VIJEĆA G.K.GRIPE ODRŽANE 10.11.2011.g

Prisutni vijećnici:

Marin Giljanović, Nenad Čatipović, Marija Budimir-Bekan, Tonko Gavrančić, Joško Špeh

  1. Usvajanje dnevnog reda

Dnevni red je usvojen jednoglasno.

  1. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sjednice Vijeća

Zapisnik je usvojen jednoglasno.

  1. Plan rashoda za 2012.godinu

Plan rashoda iz proračuna Grada Splita za Gradski kotar Gripe u 2012. iznosi 180.000 kn te je shodno tome napravljen Plan rashoda po aktivnostima.

3.1.Za manje komunalne zahvate je plarirano 99.000 kn a planirani poslovi su:

- Dovršetak postamenta i postavljanje kipa Bogorodice na javnu površinu

- Uređenje javnozelene površine u Poljičkoj/Dubrovačkoj/K.Zvonimira

- Uređenje javnozelene površine u Osječkoj 32-40

3.2.Za Jednokratne novčane pomoći i darove socijalno ugroženima planirano je utrošiti 30.000 kn

3.3.Za potpore kulturnim i športskim aktivnostima predviđeno je utrošiti 10.000 kn

3.4.Za proslave dana Kotara te reprezentaciju predviđeno je 8.000 kn

3.5.Za donacije udrugama građana i vjerskim zajednicama predviđeno je 5.000 kn

3.6.Za ostale aktivnosti Kotara predviđeno je 8.000 kn te za

3.7.Uređenje i opremanje Kotara predviđeno je 20.000 kn.

Plan rashoda za 2012.godinu je usvojen jednoglasno.

  1. Ostalo

Vijeće je raspravljalo o podjeli bakalara slabije situiranim građanima te je donijelo zaključak da se i ove godine upriliči podjela na isti način.

GRADSKI KOTAR GRIPE

PREDSJEDNIK

Marin Giljanović

 

Baner

GRAD SPLIT

Baner