Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

BOGORODICA

Baner

SPLIT - KOTARI

.

Na sjedni Vijeća Kotara koja je održana dana 06.10.2011. godine donesen je

GODIŠNJI PLAN  RADA  za 2012 .godinu

 

 

ŽUPANIJA SPLITSKO-DALMATINSKA

GRAD SPLIT

GRADSKI KOTAR GRIPE

Matice hrvatske 16

URBROJ: 2181/01-14-01-19/11/73

Split, 07.10.2011.

Godišnji plan rada za 2012.godinu


Uređenje prostora Gradskog kotara Gripe

1.Urediti podrumsku prostoriju.


Građevinski radovi

1.Izgraditi pristupni put za stambene zgrade u ulici Vojka Krstulovića (ex Barakovićeva).

2.Postaviti kip Bogorodice na javnu površinu (Osječka 9).

3.Izgraditi ugibališta za kontejnere (Osječka 1, Osječka 32-40, Matice hrvatske 18-26, Barakovićeva).


Promet

1.Urediti parkiralište u Barakovićevoj 16-20.

2.Sanirati nogostup u ulici Kralja Zvonimira od br. 63-91.

3.Sanirati nogostup u ulici Matice hrvatske od križanja sa Ul.Slobode do križanja sa Osječkom ulicom.


Javnozelene površine

1.Urediti javno zelenu površinu u Osječkoj 32-40.

Nasuti šljunak i sanirati udubine na zemljanoj površini ispod stabala.

2.Urediti javnozelenu površinu u Osječkoj 3.

3.Zasaditi stabla –Poljička cesta, Dubrovačka, Kralja Zvonimira.

4.Zasaditi stabla u V.Krstulovića 39-45.

5.Zasaditi grmove u žardinjere V.Krstulovića 10.

GRADSKI KOTAR GRIPE

PREDSJEDNIK

Marin Giljanović

Baner

GRAD SPLIT

Baner