Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

BOGORODICA

Baner

SPLIT - KOTARI

ŽUPANIJA SPLITSKO-DALMATINSKA

GRAD SPLIT

GRADSKI KOTAR GRIPE

Matice hrvatske 16

URBROJ: 2181/01-14-01-19/11/72

Z A P I S N I K

SA SJEDNICE VIJEĆA G.K.GRIPE ODRŽANE 6.10.2011.g

Prisutni vijećnici:

Marin Giljanović, Nenad Čatipović, Gordana Vrdoljak, Marija Budimir-Bekan, Tonko Gavrančić, Joško Špeh

  1. Usvajanje dnevnog reda

Dnevni red je usvojen jednoglasno.

  1. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sjednice Vijeća

Zapisnik je usvojen jednoglasno.

  1. Plan i program za 2012.godinu

Plan i program za 2012.godinu je donesen i usvojen.

  1. Ostalo

4.1.Temeljem inicijative građana za postavljanje stupića u Palmotićevoj ulici, Vijeće upućuje zahtjev nadležnim službama Grada kako bi se utvrdila mogućnost realizacije ove inicijative.

4.2.Temeljem zahtjeva građana ulice Matice hrvatske za premještanje kontejnera, razmatrana je mogućnost izgradnje ugibališta za kontejnere te je donesena odluka da se ovaj posao uvrsti u Plan i program za sljedeću godinu.

4.3.Temeljem ponovljenog zahtjeva vijećnice, gđe Budimir-Bekan za reguliranje autobusnih linija na području Gripa, gdje se učestalo ponavlja situacija kada putnici na stanicama predugo čekaju autobus a onda dolazi po nekoliko autobusa odjednom, potrebno je uputiti dopis poduzeću Promet.

4.4.Temeljem zahtjeva vijećnika, gosp.Čatipovića za saniranje vodovodnih slivnika na parkiralištu u Poljičkoj 1, potrebno je uputiti dopis nadležnim službama Grada.

PREDSJEDNIK

Marin Giljanović

Baner

GRAD SPLIT

Baner