Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

BOGORODICA

Baner

SPLIT - KOTARI

ŽUPANIJA SPLITSKO-DALMATINSKA

GRAD SPLIT

GRADSKI KOTAR GRIPE

Matice hrvatske 16

URBROJ: 2181/01-14-01-19/11/54

Z A P I S N I K

SA SJEDNICE VIJEĆA G.K.GRIPE ODRŽANE 7.7.2011.g

Prisutni vijećnici:

Marin Giljanović, Nenad Čatipović, Gordana Vrdoljak, Tonko Gavrančić, Joško Špeh, Marija Budimir-Bekan, Zoran Fistonić

  1. Usvajanje dnevnog reda

Dnevni red je usvojen jednoglasno.

  1. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sjednice Vijeća održane 10.2.2011.

2.1.Gospodin Gavrančić navodi sljedeći ispravak; pod točkom 5.1. Zapisnika potrebno je ispraviti naziv stranke; umjesto„Stranka Umirovljenika“ treba stajati „Hrvatska stranka umirovljenika“, skraćeno HSU.

2.2.Gospodin Čatipović navodi sljedeći ispravak; pod točkom 3.Zapisnika stoji „uređenje javnozelene površine u ulici Kralja Zvonimira“, a potrebno je ispraviti jer se radi i o ulici Poljička cesta, točnije prema Troškovniku Parkova i nasada navodi se „sadnja stabala u Poljičkoj cesti od raskrižja sa Dubrovačkom ul.do Osječke ulice“. Obzirom da Ulica Poljička cesta ne graniči sa Osječkom, nego se nastavlja na ulicu Kralja Zvonimira koja graniči sa Osječkom potrebno je napraviti ispravak u Zapisniku.

Zapisnik je, uvažavajući ove dvije ispravke usvojen jednoglasno.

  1. Zamjena člana Vijeća GK Gripe

Gosp.Igor Maretić, član Hrvatske demokratske zajednice je podnio pismenu ostavku na mjesto Vijećnika GK Gripe. Na njegovo mjesto Hrvatska demokratska zajednica imenuje gosp.Špeh Joška, te Vijeće nema nikakvih primjedbi.

  1. Uređenje javnih površina/komunalni zahvati

4.1.Uređenje JZP u Osječkoj 9 je dovršeno. Postavljen je priključak za vodu te je dovršeno hortikulturno uređenje i površine se redovno održava.

4.2.Saniranje stepenica te potpornog zida u Pupačićevoj 1; Temeljem zahtjeva stanara upućen je zahtjev prema nadležnim službama Grada Splita. Konstatirano je da su stepenice sanirane. Obzirom da potporni zid još nije saniran, potrebno je uputiti ponovljeni zahtjev nadležnim službama sa zamolbom za što hitnijim očitovanjem o postojećem stanju te poduzetim radnjama.

4.3.Izmjene na javnoj površini u Osječkoj 3/ Pupačićevoj; Vijeće Gradskog kotara je uputilo dopis nadležnim službama Grada Splita kojim traži očitovanje o utvrđenim izmjenama na javnoj površini kod dječjeg vrtića“Palčić“. Obzirom da osim usmenog odgovora nismo primili službeni odgovor, potrebno je uputiti dopis te zatražiti pismeni odgovor nadležnih službi.

  1. Novčane pomoći i donacije

5.1.Po pitanju novčanih pomoći, zaprimljeno je devet zamolbi. Obzirom na nedostatak sredstava i veći broj zamolbi za novčanu pomoć, donesena je odluka da u okviru postojećih sredstava nije moguće odobriti pomoć u iznosu većem od 1.000 kuna.

Stoga je temeljem uvida u dokumentaciju pristiglih zamolbi donesena slijedeća odluka:

- XXXXX XXXXX, V.Krstulovića 37, odobrava se novčana pomoć u iznosu 1.000 kuna.

- XXXXX XXXXX, Osječka 26, odobrava se novčana pomoć u iznosu 1.000 kuna.

- XXXXX XXXXX, Barakovićeva 10, odobrava se novčana pomoć u iznosu 1.000 kuna.

- XXXXX XXXXX, Mitnička 11, odobrava se novčana pomoć u iznosu 1.000 kuna.

- XXXXX XXXXX, Osječka 12 a, odobrava se novčana pomoć u iznosu 1.000 kuna.

- XXXXX XXXXX, Omiška 18, novčana pomoć nije odobrena.

- XXXXX XXXXX, Kranjčevićeva 2, novčana pomoć nije odobrena.

- XXXXX XXXXX, Ul.Slobode 2 a, novčana pomoć nije odobrena.

- XXXXX XXXXX, Križanićeva 8, novčana pomoć nije odobrena.

5.2.Po pitanju donacija, zaprimljene su dvije zamolbe:

Zamolba za donaciju „Udruge Mot“ za podmirenje troškova održavanja računa u Privrednoj banci Zagreb; odobrava se novčana pomoć u iznosu 600 kuna.

Zamolba za donaciju „Kluba pripadnika i prijatelja 141.brigade HV“ za izradu monografije nije usvojena zbog nedostatka sredstava.

  1. Ostalo

Gradski kotar Gripe, kao što je poznato raspolaže sa uredskim prostorijama te prostorijom za sastanke Vijeća, međutim ne raspolaže nikakvim prostorom koji je potreban za društvena zbivanja, kulturu, rekreaciju kao i za veće skupove građana, odnosno za potrebe državnih, predsjedničkih i lokalnih izbora te referenduma.

Stoga je pokrenuta inicijativa Vijeća Kotara prema Gradu Splitu kojom se od Grada traži da ustupi prostorije nekadašnjeg salona tapeta „Tvin“, poduzeća UKUS d.o.o., koje se nalaze u neposrednoj blizini Kotara, a trenutno su slobodne. Shodno tome, upućen je dopis Službi za imovinsko pravne poslove i gospodarenje gradskim resursima Grada Splita.

PREDSJEDNIK

Marin Giljanović

Baner

GRAD SPLIT

Baner