Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

BOGORODICA

Baner

SPLIT - KOTARI

ŽUPANIJA SPLITSKO-DALMATINSKA

GRAD SPLIT

GRADSKI KOTAR GRIPE

Matice hrvatske 16

URBROJ: 2181/01-14-01-19/11/18

Z A P I S N I K

SA SJEDNICE VIJEĆA G.K.GRIPE ODRŽANE 10.02.2011.g

Prisutni vijećnici:

Marin Giljanović,Gordana Vrdoljak, Tonko Gavrančić, Igor Maretić, Marija Budimir-Bekan

1.Usvajanje dnevnog reda

Dnevni red je usvojen jednoglasno.

2.Usvajanje Zapisnika

Zapisnik je usvojen jednoglasno.

3.Uređenje javnih površina/komunalni zahvati

Uređenje javnozelene površine u Osječkoj 9 je u završnoj fazi. Preostaje priključenje na vodovodnu mrežu te sadnja biljaka.

Prema ponudi poduzeća „Parkovi i nasadi“, vrijednost radova i materijala na sadnji biljaka iznosi 37.917 kuna.

Obzirom da je u ovoj godini planirano i uređenje javnozelene površine u ulici Kralja Zvonimira, a sredstva Kotara Gripe nisu dostatna za realizaciju i jedne i druge ponude, predsjednik stavlja na glasovanje o tome koja će se ponuda usvojiti.

Jednoglasno je donesena odluka da se prihvaća ponuda za uređenje površine Osječka 9.

4.Novčane pomoći i donacije

Po pitanju novčanih pomoći, zaprimljeno je sedam zahtjeva te su donesene sljedeće odluke:

4.1. xxxxx xxxxx, Mat.hrvatske 4, odobrena je novčana pomoć u iznosu 1.000 kuna

4.2. xxxxx xxxxx , Križanićeva 4, odobrena je novčana pomoć u iznosu 1.000kuna

4.3. xxxxx xxxxx, Ul slobode 2b, odobrena je novčana pomoć u iznosu 1.000 kuna

4.4. xxxxx xxxxx, Uskočka 5, odobrena je novčana pomoć u iznosu 1.000 kuna

4.5. xxxxx xxxxx, Osječka 24 D, odobrena je novčana pomoć u iznosu 1.000 kuna

4.6. xxxxx xxxxx, K.Zvonimira 71, odobrena je novčana pomoć u iznosu 1.000 kuna

4.7. xxxxx xxxxx, Osječka 36, odobrena je novčana pomoć u iznosu 1.000 kuna.

Po pitanju donacija, zaprimljeno je sedam zahtjeva; Županijska liga protiv raka-„Radio Sunce“, Udruga „MI“, „Moto klub 4.Gardijska-Split“, Udruga amputiraca „SDUA“ Split, Udruga spinalno ozljeđenih „SDUSO“ Split, Udruga „PINO“ Split i Udruga „TVIST“ Split.

Obzirom da je veći dio sredstava za ovu godinu već utrošen, zaključeno je da za ovu namjenu nema dostatnih sredstava te je Vijeće jednoglasno donijelo odluku kojom se odbija svih sedam zahtjeva za donaciju.

5.Ostalo

5.1.Gosp.Gavrančić nije više u članstvu stranke HSS nego u Stranci Umirovljenika te o tom obavještava Vijeće Kotara.

5.2. Zaprimljena je zamolba poduzeća Čistoća za rekonstrukciju ugibališta za kontejnere u Osječkoj 3 i 5 zbog čestog bacanja kontejnera u rupu ispod zida.

Vijeće donosi zaključak da sredstva kotara za tekuću godinu nisu dostatna za ovu namjenu te je u tom smislu potrebno uputiti dopis poduzeću Čistoća.

5.3. Zaprimljena je predstavka građana Gripa u svezi uređenja prometa u ulicama Barakovićeva, Palmotićeva, Žrnovnička, Pupačićeva i Omiška sa prijedlogom izmjene u jednom dijelu planiranog projekta (projekt T.D.26/10 poduzeća Prometni projekti d.o.o.“).

Vijeće donosi zaključak da Kotar nema nadležnost obzirom da su ovaj projekt izradile stručne službe iz područja prometa, te se predstavnik stanara pismenim putem upućuje prema odgovornoj osobi za promet u Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i redarstvo Grada Splita.

PREDSJEDNIK

Marin Giljanović

Baner

GRAD SPLIT

Baner